Varför stiger aktier i värde?

Allt som har påverkan på ett bolags framtida vinst kommer att påverka aktiens värde. Det beror alltså på hur det går för företaget som aktien antingen stiger eller sjunker. Att aktien stiger i värde beror långsiktigt på att det är en ägarandel av ett företag och att du som delägare i ett företag kan ta del av företagets vinster. Alla bolag som handlas på en börs har som mål att tjäna pengar och när bolag går med vinst ökar det värdet på dem. Och då tjänar du pengar på dem.
Men det är inte bara dagens vinster som har påverkan – det handlar om förväntningar på vinsterna också. Du som aktieägare kan tjäna pengar på att bolaget stiger och om bolaget väljer att dela ut hela eller bara delar av vinsten till aktieägarna. Kurserna påverkas av mer tillfälliga orsaker – exempelvis delårsresultat, ryktesspridning, ränteförändringar, trender att köpa/sälja, nyheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *