Aktiestrategier – tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin

Det är populärt att köpa bolag som växer snabbt – tillväxtbolag. Det medför lite  knepighet när man ska förutse ett bolags framtida tillväxttakt men underlättar om man har bra riktlinjer. Det behöver tillexempel inte vara litet men det behöver ha möjlighet att växa mycket under en lång tid.

 

 

Aktiestrategier – utdelningsstrategi

Utdelningsstrategi

Man kan också hitta bolag som har en starkt växande aktieutdelning. Framtidens utdelning kanske är svår att se, men man kan då titta på historian. De utdelningar man kan få är då genom att återinvestera i bolag eller använda på annat håll. Tanken med aktieutdelningen är att den vinsten som bolaget för kan delas ut till aktieägare.