Aktiestrategier – bolag man tror på

Hitta ett bolag du tror på
Köpvärda aktier hittar man lättast genom att fråga sig själv om man tror på företaget eller inte. Tycker du om deras strategi? Är ledningen bra och kompetent att leda företaget framåt? Kommer affärsidén hålla? Verkar de vara populära? Om svaren riktas mest mot ja så kan det vara värt.

Aktiestrategier

Många olika strategier växer fram och från år till år skiljer sig dessa åt på grund av den konjunkturen som vi befinner oss i – eftersom bolag går bra olika tider. Vill man värdera aktier kan resultatet skilja sig av metod.

Vad ska man tänka på när man väljer aktier?

“Titta på historian och uppskatta framtiden”

I valet och kvalet kring aktier, vad ska man tänka på? Ovanstående citat nämns ofta om inte för mycket och det är inte lätt att veta vad som är värt att satsa på i marknaden. Jag själv tycker det är rätt svårt att “uppskatta framtiden”. Hur lär man sig göra det? Allihopa känns som en riktig chansning.

Vid aktievärdering behöver man uppskatta bolagets framtidsutsikt och det gör man genom att kolla på olika faktorer. Speciellt när det gäller framtids vinster. Man gör en lättare bedömning av framtidens vinster hos bolaget kan man kolla på branschen och om den står i rörelse eller om den står still. Har bolaget stor marknadsandel, har bolaget ständigt nya marknadsandelar från konkurrenter tillexempel? Citatet ovan nämner också historia. Har bolaget haft en stadig tillväxt och utvecklingen kommer det kanske fortsätta att göra det. Med en stabil avkastning på eget kapital kan det vara ett tecken på att företaget går bra. Den här informationen ser man i bolagets årsredovisning.