Aktiestrategier – värdestrategi

Värdestrategi

Det finns en teori som i princip innebär att priset och värdet på en aktie är olika oh bör skilja sig åt. Det går i princip ut på att man köper aktier till ett lågt pris i motsats till dess egentliga värde. Att uppskatta bolagets värde är svårt men det huvudsakliga handlar om att förutse bolagets framtida vinst. Om man gör försiktiga antaganden och sedan köper billigare använder man sig alltså av en värdestrategi. Den biten som ligger däremellan kallas säkerhetsmarginal och används som skydd mot att ha fel i antaganden.